Privacy verklaring

 

Grondslag voor verwerking persoonlijke gegevens

Gospelkoor Tehilla ontkomt helaas niet aan het feit persoonlijke gegevens te verzamelen van (aspirant-)leden, aanvragers van optreden, dirigent, technicus en overige dienstverleners. Gospelkoor Tehilla zal echter nooit meer gegevens verzamelen, dan nodig om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en om de vereniging te kunnen laten functioneren zoals omschreven in de statuten.

Informatie gegevensbeschermingsbeleid

Voor wat betreft de leden zullen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden geregistreerd. Dit is ook van toepassing voor de aanvragers van optredens, dirigent, technicus en overige dienstverleners. De rechten van betrokkenen zijn duidelijk uiteengezet in de “Privacyverklaring Gospelkoor Tehilla”.

De bewaring van persoonlijke gegevens geschiedt binnen de vereniging op zowel fysieke als digitale wijze. Voor de digitale wijze zijn alle omgevingen slechts toegankelijk voor de verwerkings-verantwoordelijke en bestuur middels wachtwoorden.  De ledenlijst van de vereniging is slechts beschikbaar voor de leden en haar dienstverleners. Het is en ieder die de beschikking heeft over deze lijst ten strengste verboden, welke gegevens van deze lijst op welke wijze dan ook te delen met anderen dan op deze lijst vermeld. Het bestuur van de vereniging zal alles in het werk stellen, om middels beveiligde computers en deugdelijke bescherming van fysieke data gegevens te beveiligen.

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke termijn dan die daaraan door de overheid is gesteld.