Maand: mei 2019

De dromen van 3 bomen

Op zondagavond 19 mei hebben wij in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord ons project “De dromen van 3 bomen” laten zien en horen. In een behoorlijk gevulde kerk hebben we met de gemeente gezongen en geluisterd naar het aloude verhaal van drie bomen die een droom hadden.
Ze bedachten wat ze later wilden worden, als ze volwassen, grote bomen zouden zijn. Maar God had een ander plan voor hen, een beter plan, Zijn plan!
Het geheel bestond uit een combinatie van beelden op een beamer, bijpassende liederen die gezongen werden door het koor en teksten die samen voor een pakkend programma zorgden, waarbij de gemeente ook werd betrokken.