Onderweg naar Pasen

We zitten midden in de 40-dagen tijd. De tijd onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Een periode waarin we stil staan bij de lijdensweg, het sterven en de opstanding van onze Heiland Jezus Christus. Ieder jaar weer een periode die ons in het bijzonder bepaalt bij Gods grote liefde, maar tegelijkertijd doet beseffen waarom Jezus moest lijden en sterven.

Pasen

 

Straks is The Passion weer live op televisie. Een “evenement” dat vele mensen raakt/ontroert. Maar….wat doet het werkelijk met ons? Jezus wil geen ontroerde mensen (zie Lukas 23:27-29) maar mensen die zich bekeren, hun hart aan Hem geven.

Als koor zijn we druk aan het repeteren met Paas repertoire om dit straks met Pasen uit te kunnen voeren. Wat doet het met ons?